Menu

EL BİLEĞİ AĞRILARI

         Tenosinovit: Bilekte tendonların geçtiği çeşitli kılıflar vardır. Tendinit tendonun inflamasyonudur.Tenosinovit ise sinovya kılıfının inflamasyonudur. Tekrarlayan aktiviteler, direkt travma, aşırı yüklenme, sonucunda lokal ödem meydana gelir. Kas tendon ünitesinde hassasiyet ve ağrı vardır. Bazen tendon boyunca kızarıklık, şişme ve ödem vardır. Kronik vakalarda krepitasyon görülebilir.

         De Quervain hastalığı: Stenozan tenosinovitin en sık görülen tiplerinden biridir. Abduktor polisis longus ve ekstansor polisis brevis tendonlarının radiusun stiloid ucu hizasında bileğin en lateral ekstansor kompartmanında sıkışır. Bu kompartmanın kenarı sinovyumdan oluşur ve kronik inflamasyon tendonun kalınlaşmasına, tendon ve kılıf arasında yapışıklıklara yol açar. Hasta başparmağın abduksiyon ve ekstansiyonunda ve ulnar deviasyonda ağrı hisseder. Finkelstein testi pozitiftir. Başparmak işaret parmağının altına sıkıştırılır sonra ulnar deviasyon yapılır. bileğin lateralinde ağrı ortaya çıkar. Tedavisi aktivite kısıtlaması, Başparmak ve bileği içine alan bileklik takılması, tendon kılıfı boyunca steroid enjeksiyonu, ultrason, ısı uygulaması seklindedir. İnatçı vakalarda cerrahi gerekebilir.

Aşırı yüklenme sendromu (kümülatif travma sendromu): Bilekteki yapıların aşırı yüklenme veya tekrarlayan küçük travmaları sonucunda ortaya çıkan bir sendromdur. Genellikle yol isçilerinde, yeri kazan makineleri kullananlarda ortaya çıkar.Genellikle kas ve tendonlar etkilenir ancak seyrek olarak eklem ve bursa da etkilenebilir.Anamnezde mutlaka aşırı yüklenmenin saptanması gerekir. Dejeneratif romatoid artrit, diabet, fibrozis ve konnektif dokuyu ilgilendiren diğer durumlarla karışabilir. Akut tipte semptomların tanınması olaydır. Kronik ise iki tip olarak görülür. Birincisi kümülatif travmaya uğramaya olası mesleklerde ortaya çıkar. İkinci grup ise belirleyici bir ağrısı olmayan, çeşitli başka sorunları da olan hastalardır. Bölgede yaygın hassasiyet ve genel bir zafiyet vardır. Emosyonel komponent yüksektir.Tedavisinde hareket kısıtlılığı, NSAI ilaçlar, fizik tedavi ve lokal enjeksiyonlar düşünülebilir.

         Karpal tünel sendromu: En sık görülen entrapman nöropatisidir. Tanısı genellikle kolaydır. Karpal tünel arkada ve lateralde kemik yapı, volar yüzeyde ise transvers karpal ligamanla (fleksor retinakulum) çevrilidir. Bu kapalı boşlukta dokuz fleksor tendon ve median sinir bulunur. Bu kadar kalabalık yapının bulunduğu bu bölgede tenosinovyal kalınlaşma, bilek kemiklerindeki anomaliler, transvers karpal ligamanin kalınlaşması, tümörler ve endokrin değişiklikler (miksödem ve akromegali) nedenler arasında sayılabilir.

Comments are closed.