Menu

Manuel Terapi

Manuel Terapi

Elle yapılan tedavi anlamına gelir. Eklemlerde, omurgada, konnektif dokuda ve kaslardaki kısıtlılıkları, ağrıyı ve fonksiyon kaybını tedavi etmek için el ile vücuda uygulanan mobilizasyon/ manüplasyon(eklemler), yumuşak doku vb. tekniklerinin tamamıdır.

Mobilizasyon: Eklemlerdeki fizyolojik veya yardımcı hareketleri kullanarak, kontrollü, osilatör veya sabitlenmiş bir kuvvetle mobiliteyi arttırarak ağrı azaltmak için kullanılan bir yöntemdir. Hasta hareketi durdurabilir.Ör: Mulligan Konsepti

Manüplasyon: Anestezi altında yapılabildirği gibi bir ekleme yüksek hızda kısa amplütütlü uygulanan ve de eklemin anatomik hareket sınırının ötesine geçen yöntemdir.hasta harekete engel olamaz. Genellikle ‘’klik ‘’ sesi alınır.

Yumuşak doku teknikleri: Yumuşak dokuya elle uygulanan değişik masaj teknikleridir. Derin Stroking Masajı, Friksiyon Masajı, Skar Doku Mobilizasyonu Vb.

Hiçbir cihaza veya makinaya ihtiyaç yoktur. Aynı zamanda diagnostik amaçlada kullanılmaktadır. Bu tedaviyi uygulayan kişiyede manuel terapist denmektedir. Tıp hekimleri arasında az bilinen bir yöntemdir. Manuel terapiyi  uygulayan kişinin artrokinematik, anatomi, kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını ve teknikleri bilmesi şarttır.

Manuel terapinin tarihi  Hipokrata dayanır.Teknolojinin gelişmesine rağmen manuel terapi geçerliliğini  korumuş ve de bilimsel alt yapısını güçlendirmiştir. Dünyada manuel terapi alanında birçok akademi  ve  enstitü kurulmuştur. Bu kuruluşlar özellikle fizyoterapistlere meslek sonrası eğitimler vermektedir.

 

Manuel terapiyi kimler uygular ?

Başta fizyoterapistler olmak üzere, bazı ülkelerde şiropraktisler, osteopatlar ve fiziatrisler de bu uygulamaları yapmaktadır.Gelişmiş ülkelerin çoğunda mesleklere ait spesifik uygulama alanları devletler tarafından belirlenmişken maalesef ülkemizde birincil manuel terapi uygulayıcıları kırıkçı ve çıkıkçılardır. Tabi bu kişiler bu alanda eğitim almamış kişilerdir. Bu gelenek eski mısır ve asya geleneğidir. Malesef ülkemiz bu alanda çok geridedir.    Fizyoterapistler lisans eğitiminde manuel terapiyi ders olarak almaktadır. Son zamanlarda ülkemizdeki fizyoterapistler Almanya, Hollanda, Avustralya, Amerika gibi ülkelerden gelen fizyoterapistlerden manuel terapi teknikleri hakkında teorik ve pratik eğitimler alarak uygulamaktadırlar. Ülkemizde bu alanda açık çok fazladır. Devletimizin bu alanda, örnek ülkelere benzer uygulama yapması şarttır.

Manuel terapi teknikleri nelerdir?

Mulligan konsepti

Kaltenborn-Evjent Konsepti

Mckenzie Konsepti

Cyriax

Myofasial Terapi Ve Tetik Nokta Teknikleri

Kraniosakralterapi

Maitland

Sinir Mobilizasyonu

Lenfatik Drenaj Teknikleri

Osteopatik Tedaviler